УПИТ У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

 


 

 


НАПОМЕНА: Упит у бирачки списак приказује податак о бирачком месту да ће бирач на изборима гласати према месту пребивалишта
односно боравишта за интерно расељена лица.

За недостатке уочене након извршеног упита у Посебан бирачки списак националне мањине потребно је да грађанин поднесе захтев
за промену (упис, измена, допуна, исправка или брисање) у бирачком списку општинској односно градској управи према месту пребивалишта,
односно боравишта за интерно расељенa лицa.